Het antwoord op veel gestelde vragen door hoveniers.

Met HovenierNederland kunt u de kwaliteit van uw werk aantoonbaar maken door uw klanten een beoordeling te laten schrijven over de door u geleverde diensten. Dit werkt net als mond-tot-mond reclame, alleen dan online. Dit kwaliteitscijfer kunt u gebruiken op uw website, zodat daar uw (potentiële) klanten het beoordelingscijfer van uw bedrijf terug kunnen vinden.

Als hovenier is het mogelijk om te adverteren. Bekijk hier de mogelijkheden.

Er zijn verschillende promotiemiddelen beschikbaar welke u kunt gebruiken ter promotie van uw bedrijf. Er zijn verschillende flyers ontwikkeld welke u kunt gebruiken. Zowel voor het offerte traject als het opleveringstraject van de tuin. Daarnaast zijn er recensieformulieren in combinatie met antwoordenveloppen. Deze kunt u achter laten bij de oplevering, zodat de klant de recensie op papier kan schrijven en gratis kan opsturen. Bekijk hier de promotiemiddelen en prijzen. Bestellen kan via: info@hoveniernederland.nl.

Als een consument een hovenier zoekt dan wordt er standaard gesorteerd op het meest aanbevolen bedrijf. Deze sortering kan de consument zelf aanpassen naar afstand, beoordeling of recensies.

Nee, u kunt een beoordeling niet laten wijzigen.

Het is niet mogelijk beoordelingen te laten verwijderen. Mocht een beoordeling niet voldoen aan de spelregels (deze vindt u hier) dan kunt u wel een bezwaar indienen tegen de geschreven recensie. Bent u van mening dat de beoordeling berust op onwaarheden en/of niet voldoet aan de regels, stuur dan een e-mail naar info@hoveniernederland.nl met daarbij duidelijk omschreven om welke beoordeling en welk hoveniersbedrijf het gaat. HovenierNederland zal dit onderzoeken en terugkoppelen.

U kunt uw bedrijf toevoegen door het aanmeldformulier in te vullen.

Kloppen uw bedrijfsgegevens niet (meer)? Dan kunt u een reactie sturen met daarin de juiste gegevens van uw bedrijf.

Het verwijderen van een hoveniersbedrijf is niet mogelijk. Wanneer het bedrijf niet langer bestaat willen wij u vragen om ons gegevens toe te sturen met informatie waaruit dit blijkt. Mocht het bedrijf niet langer bestaan dan zal HovenierNederland haar gegevens hierop aanpassen